รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้
รถเข็นวีลแชร์ เบาะป้องกันเชื้อรา
รถเข็นวีลแชร์ คนอ้วน flexx พับได้

Frame Colors

Specification
Product NameFlexx HD
Seat Width* Seat Depth22*18
Caster Size* Rear Wheel Size8*24Q
Seat Width (mm)560
Seat Depth(mm)460
Seat Height(mm)500
Backrest Height(mm)430
Armrest Height(mm)210~290
Calf Length(mm)380~480
Backrest Angle(X°)(-4)~16
Seat Angle (X°)3~7
Max. User Weight (kg)170
Weight W/O Accessories (kg)10.6
Total Weight (kg)17
Overall L x W x H (mm)720*1070*980
Overall Collapsed L x W x H (mm)840*390*940

Remark : Karma reserves the right to modify information herein without further notice.

Contact Us