เกี่ยวกับคาร์ม่า

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

 

Karma คาร์ม่าเริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามทศวรรษแล้ว

เราได้แก้ไขปรับปรุงปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนนำสู่ “กลยุทธ์สามด้าน” ซึ่งช่วยส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของแบรนด์

01.QUALITY ด้านคุณภาพ – ในช่วงเริ่มก่อตั้งที่มีความยากลำบาก เราได้อาศัยการเสริมสร้างระบบ “คุณภาพ” เพื่อให้อยู่รอดได้

02. BRANDING ด้านแบรนด์ – ในช่วงกลางเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐาน โดยพยายามรุกการสร้าง “แบรนด์” อย่างเต็มที่ เพื่อหยั่งรากฐานของตลาดต่างประเทศให้ลึก

03. STYLE ด้านสไตล์ – จนถึงปัจจุบันเป็นความร่วมมือข้ามชาติ การวิจัยและพัฒนารถเข็นที่มี “สไตล์” และความทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินระดับสุดยอด

 

เราเชื่อมั่นว่า :

“เราจะนำเสนอรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินที่ “ลงตัว” ที่สุดแก่ผู้บริโภคบนพื้นฐานของ “กลยุทธ์สามด้าน” ซึ่งเหนือกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ช่วยให้การใช้ชีวิตของเพื่อน ๆ ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกมีความสมบูรณ์หลากหลาย” นี่ก็คือแกนของปรัชญาการดำเนินธุรกิจและพันธกิจองค์กรของ Karma คาร์ม่า

ความรับผิดชอบของวิสาหกิจ

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญที่สุดของวิสาหกิจ คือ การดูแล 1.ลูกค้า 2.พนักงาน 3.ผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดีในเวลาเดียวกัน

กค้าพึงพอใจ แสดงว่าทรัพยากรของวิสาหกิจถูกจัดวางอย่างถูกต้อง

พนักงานพึงพอใจ แสดงว่าเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมการทำงานได้ให้การคุ้มครองเป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้นพึงพอใจ ก็จะมั่นใจได้ในความกระตือรือร้นในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี Karma คาร์ม่ากรุ๊ปจะดำเนินการสำรวจ “ระดับความพึงพอใจของลูกค้า” จากตลาดทั่วโลก เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ในการแก้ไขปรับปรุงการวิจัยและพัฒนารวมถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับความรับผิดชอบต่อพนักงาน เราได้เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพที่ดี เช่น ใส่ใจเป็นพิเศษต่อพื้นที่ทำงานให้มีความกว้างขวาง การระบายอากาศดี เครื่องมือที่ปลอดภัย ประกันการเดินทางเพื่อธุรกิจที่ให้ความคุ้มครองสูง ฯลฯ ไปจนถึงการชักจูงวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีการสร้างบรรยากาศทางมนุษยธรรมที่ดี เช่น เน้นการนวัตกรรม เน้นในรายละเอียด ยินดีในการแบ่งปัน ความเป็นมิตรที่หาค่ามิได้ ฯลฯ

ในประเทศที่ระบบการรักษาของนักบำบัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ

Karma คาร์ม่า ได้ถือเอาการให้ความรู้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ซื้อ และผู้ใช้งาน เกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินที่ “ลงตัว” สอดคล้องตามหลักวิศวกรรมการแพทย์สักคันนั้น เป็นหน้าที่ของตนและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

เราได้เรียกร้องต่อทีมพนักงานขายในแต่ละประเทศอย่างจริงจังว่าต้องไม่ส่งเสริมเฉพาะการขายรถเข็นที่มีราคาแพงที่สุด แต่ต้องทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รถเข็นที่มีความถูกต้องและลงตัวที่สุด