Colores para el Marco

Especificación
ชื่อผลิตภัณฑ์eFlexx-14eFlexx-20
ความกว้างของที่นั่ง (มม.)430430
ความลึกของที่นั่ง (มม.)430430
ความสูงของที่นั่ง
(มม.)
495495
ความสูงของพนักพิง (มม.)430430
องศาที่นั่ง (X°)55
องศาพนักพิง (X°)-4、0、4、8、12、16-4、0、4、8、12、16
ความสูงของที่วางแขน (มม.)210~290210~290
ความยาวของที่พักขา (มม.)380~480380~480
ด้านหน้า / กลาง / หลัง
ล้อ (นิ้ว)
8/-/148/-/20
แผงควบคุมLinxLinx
มอเตอร์ (W)250250
แบตเตอรี่ (Ah)26.1/11.5 *126.1/11.5 *1
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มม.)900900
ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ (มม.)7070
ความปลอดภัยสูงสุดลาดชัน
สิ่งกีดขวางสูงสุด (มม.) 2525
ความเร็วสูงสุด (กม.)88
ระยะการขับขี่สูงสุด (กม.)2020
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด (กก.)100100
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.)3333.5
น้ำหนัก
ไม่รวมแบตเตอรี่ (กก.)
2931.5
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง : รวมทั้งหมด (มม.) 1015 x 615 x 865 1125 x 645 x 860
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง : ขนาดเมื่อพับเก็บ (มม.) 865 x 505 x 730895 x 520 x 715

Observación: Karma reserva el derecho de modificar la información aquí sin aviso previo.

Contáctenos

Distribuidor Internacional