วีลแชร์ไฟฟ้า ถอดที่พักขาได้

สีโครงรถ

ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์KP-25.2
ความกว้างของที่นั่ง (มม.)515
ความลึกของที่นั่ง (มม.)480
ความสูงที่นั่งด้านหน้า (มม.)525
องศาที่นั่ง (X°)6
ความยาวของที่พักขา (มม.)985 ~ 1115
ล้อหน้า (นิ้ว)8
ล้อหลัง (นิ้ว)12
มอเตอร์ (W)200
แบตเตอรี่ (Ah)50 *2
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (มม.)1130
แผงควบคุมVR2
ความลาดชันสูงสุด12°
ความเร็วสูงสุด (กม.)6
ระยะทางสูงสุด (กม.)32
น้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด (กก.)135
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ (กก.)67.6
น้ำหนัก
ไม่รวมแบตเตอรี่ (กก.)
36.3
สิ่งกีดขวางสูงสุด (มม.)50
ทั้งหมด
ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
985 ~ 1115*690*960 ~ 1035

ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดจริงและข้อมูลในตาราง คือ ±1เซนติเมตร(cm) ±0.5กิโลกรัม(kg) ข้อมูลในเว็บไซต์เช่น ข้อมูลจำเพาะ คำแนะนำในการใช้งาน ฟังก์ชั่นคุณสมบัติเด่น อื่นๆที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นหรือการออกแบบ ที่อาจมีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จริง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และขออภัยมา ณ ที่นี้ หากพบความแตกต่างจากระหว่างข้อมูลและผลิตภัณฑ์จริง กรุณายึดถือตามผลิตภัณฑ์จริงเป็นสำคัญ

หมายเหตุ: คาร์ม่าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา

ตัวแทนจำหน่าย